Air refund

PRAVILA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA


Naš je posao potraživati naknadu zrakoplovne tvrtke koja može biti uzrokom slučaja ometanja Vašeg leta.

Kako bismo to mogli napraviti, nužno je da nam pošaljete brojne informacije o sebi i osobito: svoje identifikacijske i putne dokumente, svoju e-adresu, moguće svoj telefonski broj, imena drugih putnika, ako su putovali s Vama.

Smatramo da je zaštita osobnih podataka esencijalna: ona je temelj našeg poslovanja i odnosa s korisnicima. Zbog tog razloga poduzimamo sve napore kako bismo se uskladili s pravnim odredbama koje štite Vas i Vaše podatke:

Ovaj dokument naša su Pravila o zaštiti osobnih podataka: (the "Policy"): ona objašnjavaju kako prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke i daju Vam sve informacije koje su Vam potrebne kako biste shvatili kako možete nadzirati njihovu uporabu.

ODABRALI SMO INTUITIVNIH 12 FORMATA PITANJA I ODGOVORA:

 1. Što Pravila pokrivaju?
 2. Što su osobni podaci?
 3. Koje osobne podatke prikupljamo?
 4. Kako prikupljamo Vaše osobne podatke?
 5. U koju "svrhu obrade"?
 6. Kome prenosimo Vaše osobne podatke?
 7. Kako nam dajete svoj pristanak?
 8. Što je s pristankom Vaše djece?
 9. Koliko dugo čuvamo Vaše osobne podatke?
 10. Kako štitimo Vaše osobne podatke?
 11. Koja su Vaša prava i kako ih možete iskoristiti?
 12. Obratite pozornost na uporabu kolačića
 1. Što Pravila pokrivaju?

  Primjenjuju se na sve osobne podatke koje ćemo najvjerojatnije primiti putem svoje internetske stranice https://www.airrefund.com i svih razgranatih struktura i grananja, putem stranica i računa stvorenih na društvenim mrežama i obrađenih našim alatima i softverom. Ne primjenjuje se na mrežne stranice ili alate i softver trećih strana (naših korisnika, partnera, sponzora ili bilo koje druge treće strane itd.), čak i ako se poveznica za njihovu mrežnu stranicu pojavi na našoj mrežnoj stranici i čak i ako su naši dobavljači, pružatelji usluga ili pod-ugovaratelji.

 2. Što su osobni podaci?

  Osobni su podaci sve informacije koje se odnose na identificiranu ili na osobu koje je moguće identificirati (na primjer, Vaše ime, Vaš referentni broj rezervacije). Takve informacija smatraju se osobnim podacima jer Vas putem istih zrakoplovna tvrtka može identificirati) (“Personal Data”).

 3. Koje osobne podatke prikupljamo?

  Kad popunite obrazac: osobni podaci koje morate (ili želite) popuniti u tekstne okvire «prezime, ime, e-adresa, telefonski broj i komentar« za sebe i, ako je primjenjivo, za osobe koje putuju s Vama i ovlastile su Vas da u njihovo ime popunite obrazac.

  Kad pošaljete svoje dokumente:

  • Najmanje jedan identifikacijski dokument: datum rođenja, spol, civilni status, bračni/roditeljski status, fizičke značajke (kako one izgledaju na Vašoj fotografiji, visina i boja Vaših očiju), broj identifikacijskog dokumenta i kućna adresa;
  • Najmanje jedan putni dokument: referentni broj rezervacije (PNR), broj elektroničke karte, sve druge informacije prikazane na Vašoj rezervaciji, kao što su invalidnost (potreba za pomoći ili invalidskim kolicima) ili bilo koja alergija na hranu;
  • Svi drugi osobni podaci koji se mogu pojaviti na bilo kojem drugom dokumentu koji nam odlučite poslati (na primjer, medicinska dokumentacija).


  Kad potpišete našu punomoć:
  • Vaša IP adresa kako bismo mogli provjeriti valjanost Vašeg elektroničkog potpisa.
  • Vaša kućna adresa.
  Kad je Vaš zahtjev pozitivno riješen: bankovne pojedinosti (RIB ključ) ili BIC/IBAN (europska verzija).

  U bilo kojem trenutku: svi ostali podaci koje nam možete dati tijekom svoje razmjene s AirRefundom tijekom procesa rada na zahtjevu, uz napomenu da obrađujemo samo podatke koji su nužni za naše potrebe, odnosno, za izvršenje naše misije.

 4. Kako prikupljamo Vaše osobne podatke?

  Putem svoje mrežne stranice https://www.airrefund.com ili jedne od njenih verzija: ili putem mrežnog obrasca u dijelu «Kontaktirajte s nama» ili putem mrežnog obrasca u dijelu «Pokrenite svoj zahtjev», a ako se Vaš dokument pokaže prihvatljivim, putem našeg drugog obrasca u kojem tražimo odgovore na još neka pitanja kako bismo provjerili prihvatljivost.

  Putem e-poruka; čim razmijenimo e-poruke, putem upravljanja Vašim zahtjevom i osobito kad nam pošaljete svoje dokumente.

  Putem Vaše tvrtke, ako ste putovali poslovno (unutar okvira partnerskog ugovora sklopljenog s Vašom tvrtkom i njenom profesionalnom putničkom agencijom). E-poruka koju primite sadrži poveznicu s našim drugim obrascem.

 5. U koju "svrhu obrade"?

  Svrha prikupljanja i obrade Vaših osobnih podataka jest da nam daju priliku da poduzmemo sve potrebne mjere za kompletiranje Vašeg zahtjeva: praćenje Vašeg predmeta, slanje zainteresiranim posrednicima (pogledajte pitanje br. 6), prijateljski pregovori sa zrakoplovnom tvrtkom i ponekad parnične korake te, ako uspijemo, plaćanje Vaše naknade. Dodatno, ako uspješno ispunimo Vaš zahtjev, poveznica s Vašim predmetom (neizravni osobni podaci) može se upotrijebiti u podršci zahtjeva drugih putnika na istom letu.

  Na kraju, Vaši se osobni podaci mogu upotrijebiti kako bismo mogli uspostaviti indikatore provedbe s ciljem neprekidnog poboljšavanja naše usluge (anonimna i neobavezna anketa o zadovoljstvu).

 6. Kome prenosimo Vaše osobne podatke?

  Kao prvo, morate imati na umu da Vaši osobni podaci nikad neće biti prodani, iznajmljeni ili podijeljeni na bilo koji način za komercijalne svrhe (besplatno, niti uz naknadu).

  Ipak, Vaši osobni podaci se, naravno, šalju različitim stranama koje ih obrađuju u svrhu rada na Vašem zahtjevu (pogledajte pitanje br. 5): odjelu za korisnike i pravnom odjelu zrakoplovne tvrtke, kompetentnim nacionalnim pravnim tijelima prisutnim u različitim članicama Europske unije, kao što je CAA u Ujedinjenom Kraljevstvu), ako je potrebno, odvjetniku (ali samo uz Vašu pisanu suglasnost) koji može izložiti Vaš slučaj pred sudom ili bilo kojem drugom entitetu koji bi mogao omogućiti dobivanje Vašeg slučaja.

  Dodatno se Vaši osobni podaci mogu poslati drugim strogo definiranim i ovlaštenim primateljima, kao što je vanjski odjel za korisničku podršku (tako da s Vama možemo češće razgovarati telefonom, što je osnovno u našem shvaćanju odnosa s korisnicima, dok, u isto vrijeme, radimo na Vašem zahtjevu) ili našoj tehničkoj i IT podršci.

  Ti će različiti kontakti iz tog razloga vjerojatno kontaktirati s Vama, ali samo u vezi s praćenjem i napredovanjem Vašeg zahtjeva.

  Imajte na umu da mi osiguravamo da naši partneri i pod-ugovaratelji nude najmanje jednaka jamstva u smislu zaštite osobnih podataka.

 7. Kako nam dajete svoj pristanak?

  Dobivanje pristanka je obavezno kako bi obrada podataka bila odobrena (europske odredbe). U tom slučaju, Vaš se pristanak podrazumijeva, osim ako nam ne kažete drukčije. Povezivanjem s našim različitim alatima, dajete svoj pristanak za:

  • prikupljanje i uporabu Vaših osobnih podataka pod unaprijed određenim uvjetima ovih Pravila;
  • moguće je da će se Vaši podaci slati izvan Vaše zemlje (uključujući i zemlje izvan Europske unije), ali samo kako bismo mogli provesti svoju misiju. U slučaju slanja izvan Europske unije, osigurat ćemo da se poduzmu specifične mjere kojima se regulira to slanje, posebice putem uporabe odredbi koje propisuje europsko zakonodavstvo.


  Na kraju, molimo, imajte na umu da možete povući svoj pristanak u svakom trenutku (pogledajte dio «Kako da upotrijebim svoja prava»), no potrebno je naglasiti da, ako povlačenje izazove rani prekid našeg sporazuma, možete biti odgovorni za plaćanje naknada za rano prekidanje, kako je navedeno u našim općim uvjetima prodaje.

 8. Što je s pristankom Vaše djece?

  Za sve osobe mlađe od 16 godina koje kontaktiraju s nama, moramo pribaviti pristanak njihovog pravnog predstavnika: ako to ne uspijemo, osobni podaci se uništavaju. Iznad dobi od 16 godina i u smislu osobnih podataka, osoba se smatra punoljetnom u pravnom smislu i sposobna samostalno predati svoje podatke.

 9. Koliko dugo čuvamo Vaše osobne podatke?

  Vaši osobni podaci će se čuvati ne duže nego što je potrebno u svrhu obrade (pogledajte pitanje br. 5), odnosno, dok se Vaš zahtjev ne zatvori. Nakon toga se Vaši osobni podaci arhiviraju tijekom cijelog pravnog razdoblja čuvanja dokaza (kako bismo opravdali svoje prihode i svoje postupke, na primjer). Na kraju tog pravnog razdoblja Vaši se osobni podaci uništavaju. O tom ćete uništavanju biti obaviješteni.

 10. Kako štitimo Vaše osobne podatke?

  Cilj nam je obraditi Vaše osobne podatke na najsigurniji način. U tom smislu poduzimamo sve odgovarajuče fizičke, tehničke i organizacijske mjere kako bismo jamčili njihovu povjerljivost i spriječili, koliko god je to moguće, bilo kakvu izmjenu, gubitak ili neovlašteni pristup Vašim podacima. Točnije, sve osobe koje imaju pristup Vašim osobnim podacima obvezane su ugovorom o povjerljivosti i podložne disciplinskim mjerama i/ili drugim sankcijama ako ne poštuju svoje obaveze.

  Vaši su Osobni podaci pohranjeni unutar Europske unije (Irska i Njemačka). U skladu s obavezama iz GDPR-a i poslovnim potrebama, odlučili smo razviti vlastiti alat za upravljanje zahtjevima.

 11. Koja su Vaša prava i kako ih možete iskoristiti?

  Sad kad znate što se događa s osobnim podacima koje ste nam povjerili, evo opisa različitih prava koja možete upotrijebiti. Ima ih 6:

  • Pravo pristupa
   : mogućnost zahtjeva da budete informirani o cjelokupnom sadržaju osobnih podataka koje ste nam dostavili;
  • Pravo na ispravljanje
   : mogućnost ispravljanja vlastitih osobnih podataka, u slučaju da su pogrešni.
  • Pravo prigovora
   : možete uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka, zbog legitimnih razloga i zbog različitih svrha spomenutih u vrijeme prikupljanja. Na primjer, možete zahtijevati da se Vaši osobni podaci više ne pojavljuju na popisu slanja e-poruka (što trenutno nije slučaj kod AirRefunda);
  • Pravo prenosivosti
   : mogućnost primanja Vaših osobnih podataka poslanih u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu i prijenos tih podataka radi obrade od strane drugog entiteta:
  • Pravo na brisanje
   («pravo da budete zaboravljeni»): mogućnost da zahtijevate brisanje svojih osobnih podataka čim to bude moguće ako (i) obrada nije nužna za naprijed spomenute svrhe (pogledajte pitanje br. 5), (ii) pristanak je povučen (pogledajte pitanje br. 7), (iii) osoba čiji su podaci prigovorila je obradi, (iv) obrada je protuzakonita, (v) brisanje je potrebno radi usklađivanja sa zakonskim odredbama i, na kraju, (vi) prikupljeni osobni podaci pripadaju osobi mlađoj od 16 godina na društvenim mrežama (pogledajte pitanje br. 8).
  • Pravo na ograničenje
   : mogućnost ograničavanja obrade osobnih podataka u slučaju da (i) točnost obrađenih osobnih podataka provjerava t se ijekom razdoblja koje nam omogućava njihovu potvrdu, (ii) obrada je protuzakonita i protivite se brisanju te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe, (iii) više ne trebamo osobne podatke u naprijed navedene svrhe, ali su Vama i dalje potrebni za uspostavljanje, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva.
  Bilo koje od tih prava možete iskoristiti u bilo kojem trenutku uz AirRefund, u svojstvu kontrolora Vaših osobntih podataka. Bilo koji zahtjev koji se odnosi na uporabu ovih prava mora se predati putem e-poruke i poslati dataprotection@airrefund.com i mi ćemo ih obraditi unutar 15 radnih dana od prijama Vašeg zahtjeva pred sudovima.

  Imajte na umu da provedba ovih prava ne može biti zlouporaba, ne možete ih zahtijevati za raniji završetak našeg mandata ili za zahtijevanje njihove neprimjenjivosti kad, na primjer, tvrtka odabere Vašu izravnu naknadu na Vaš bankovni račun dok mi radimo na Vašem zahtjevu. Ako to učinite, možete biti podložni naknadama za rani prekid.

 12. Obratite pozornost na uporabu kolačića

  Možemo upotrijebiti kolačiće ili sličnu tehnologiju za osiguranje najboljeg mogućeg korisničkog iskustva i za analiziranje trendova putem praćenja Vaših uzoraka korištenja. Kolačići su male tekstualne datoteke pohranjene na korisnikovom uređaju kako bi pratile uzorke korištenja i sklonosti. Naši kolačići ne sadrže osobne informacije za identifikaciju. Automatski prikupljamo neke informacije kroz uporabu kolačića i tehnologija praćenja, kao što su adresa internetskog protokola (IP), vrsta pretraživača, pružatelj internetskih usluga, posjećivanje/izlaženje sa stranica, pregledane datoteke na našoj mrežnoj stranici (kao što su HTML stranice, ilustracije), operativni sustav, datum i/ili podaci o klikovima, kako bismo analizirali ukupne trendove i upravljali mrežnom stranicom. Možete kontrolirati uporabu kolačića pojedinačno, na svom pretraživaču. Međutim, ukoliko odlučite onemogućiti kolačiće, to može ograničiti prikazivanje određenih mogućnosti ili funkcionalnosti naših usluga ili na našoj mrežnoj stranici.

IMATE LI JOŠ PITANJA ? KONTAKTIRAJTE NAŠ « DPO »

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovim Pravilima, možete kontaktirati s našim službenikom za zaštitu podataka na DPO@airrefund.com. Imajte na umu da se nijedno pitanje koje se odnosi na napredak Vašeg zahtjeva neće rješavati putem ove e-adrese: bilo koja e-poruka u tom smislu bit će, nažalost, obrisana, bez prosljeđivanja.