Air refund

POLITICA DE PROTECȚIE A DATELOR PERSONALE


Misiunea noastră este de a solicita despăgubirile pasagerilor care se datorează în cazul întreruperii zborului.

Cu acest scop, este necesar să ne trimiteți mai multe informații despre Dvs., în special: identitatea și documentele de călătorie, adresa de e-mail, numerul de telefon și numele pasagerilor care au călătorit cu Dvs.

Considerăm că protecția datelor cu caracter personal este esențială: aceasta este una dintre fundamentele relațiilor noastre de afaceri cu clienții. Prin urmare, ne străduim să respectăm prevederile legale care vă protejează și datele Dvs.:

Acest document este Politica de Protecție a Datelor cu Caracter Personal („Politica"), care explică modul în care colectăm și procesăm informațiile dvs. personale și oferă toate informațiile necesare pentru a înțelege cum puteți controla utilizarea acestora.

AM ALES UN FORMAT INTUITIV DE 12 ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI:

 1. Ce include politica noastră?
 2. Care sunt datele personale?
 3. Ce informații personale colectăm?
 4. Cum colectăm datele Dvs personale?
 5. Pentru ce „colectăm datele Dvs.”?
 6. Cui transmitem datele Dvs. personale?
 7. În ce fel ne dai permisiunea?
 8. Cum rămâne cu acordul copiilor?
 9. Cât timp păstrăm datele Dvs. personale?
 10. Cum protejăm datele Dvs. personale?
 11. Care sunt drepturile Tale și cum le poți folosi?
 12. Utilizarea cookie-uri
 1. Ce include politica noastră?

  Se aplică tuturor datelor personale pe care le putem primi prin intermediul site-ului nostru https://www.airrefund.com și întreaga structură arborescentă și părțile ei marginale, prin pagini și conturi create în rețele sociale și procesate prin toate instrumentele și software-ul nostru. Cu toate acestea, nu se aplică site-urilor, instrumentelor și software-ului unor părți terțe (clienții, partenerii, sponsorii sau orice alte terțe părți etc.), chiar dacă link-ul către site-ul lor apare pe site-ul nostru web sau dacă sunt furnizorii noștri, furnizori de servicii sau subcontractanți.

 2. Care sunt datele personale?

  Datele personale reprezintă toate informațiile despre o persoană identificată sau identificabilă (de exemplu, numele Dvs. și prenumele numărul dvs. de referință, num.rezervației). Aceste informații sunt tratate ca date cu caracter personal deoarece permit identificarea de către companiile aeriene („Date personale").

 3. Ce informații personale colectăm?

  Când completați formularul: informații personale pe care trebuie să le completați în câmpurile „numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon și comentariul" pentru Dvs. și dacă este cazul, pentru cei care au călătorit cu Dvs. și v-au autorizat să completați formularul în numele acestora.

  Când ne trimiteți documentele Dvs. :

  • Cel puțin un ID: data nașterii, sexul, cetățenia, stare civilă, caracteristici fizice (cum ar fi fotografia, dimensiunea și culoarea ochilor), numărul actului de identificare și adresa de reședință;
  • Cel puțin un document de călătorie: numărul de referință al rezervării (PNR), numărul biletului electronic, toate celelalte informații furnizate în rezervare, cum ar fi dizabilitatea (solicitarea de ajutor sau scaunul cu rotile) sau alergiile alimentare;
  • Orice alte date personale care pot apărea într-un alt document pe care doriți să-l trimiteți (de exemplu un certificat medical).


  Când semnați autorizarea:
  • Adresa Dvs. IP pentru a vă asigura că semnătura Dvs. electronică este validă.
  • Adresa Dvs. de corespondență.
  În cazul succesului: detalii bancare (cheie RIB) sau BIC / IBAN (versiunea europeană).

  În orice moment: toate celelalte date pe care le-ați putea furniza în timpul schimbului cu AirRefund pe parcursul întregului proces de gestionare a revendicărilor, cu condiția să procesăm doar datele necesare pentru scopul nostru, și anume să ne îndeplinim misiunea.

 4. Cum colectăm datele Dvs personale?

  Prin intermediul site-ului nostru, https://www.airrefund.com sau al uneia dintre versiunile sale: prin intermediul formularului online din secțiunea „Contact" sau al formularului online din secțiunea „ Începeți depunerea unei cereri de despăgubire", dacă cererea Dvs. este acceptată prin a doua noastră formă, în care vă vom pune mai multe întrebări pentru a vedea dacă cererea Dumneavoastră este potrivită.

  Prin e-mail: de îndată ce începem schimbul corespondenței prin e-mail, gestionând reclamația Dvs. mai ales atunci când ne trimiteți documente.

  Prin intermediul companiei Dvs., dacă ați călătorit în afaceri (ca parte a unui acord de parteneriat a companiei Dvs. cu agenția de turism profesională). În e-mailul pe care l-ați primit, veți găsi un link către al doilea formular.

 5. Pentru ce „colectăm datele Dvs.”?

  Celem gromadzenia i prze Scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal este de a permite luarea tuturor măsurilor necesare pentru completarea cererii: urmărirea documentelor, transferul de date către părțile interesate (a se vedea întrebarea nr. 6), negocierile amiabile cu compania aeriană și uneori urmărirea cazurilor judiciare și, în caz de succes, plata despăgubirii. Mai mult, dacă totul funcționează, referința fișierelor (date personale indirecte) poate fi utilizată pentru a sprijini cererile altor pasageri în același zbor.

  În cele din urmă, informațiile Dvs. personale pot fi utilizate pentru a ne ajuta să stabilim indicatori de performanță pentru îmbunătățirea continuă a serviciilor noastre (sondaje anonime și teste opționale de satisfacție)

 6. Cui transmitem datele Dvs. personale?

  Mai întâi de toate, rețineți că informațiile Dvs. personale nu vor fi niciodată vândute, închiriate sau puse la dispoziție în scopuri comerciale (nici gratuite, nici contra cost).

  Cu toate acestea, datele dvs. personale sunt transferate diferitelor părți care le procesează pentru a vă gestiona reclamația (vezi întrebarea nr. 5): la departamentul serviciul clienți și / sau departamentului juridic al companiilor aeriene, organelor naționale competente din diferite state membre ale UE, de exemplu CAA din Marea Britanie și dacă este necesar, un avocat (dar numai cu consimțământul scris prealabil) care poate aduce cauza în instanță sau în altă entitate care vă va permite să vă câștigați cazul.

  În plus, datele Dvs. personale pot fi transferate către alți destinatari bine definiți și autorizați, cum ar fi un departament de servicii pentru clienți, gestionat de o companie externă (datorită căruia putem vorbi cu Dvs. mai des prin telefon, ceea ce este fundamental în ideea relațiilor cu clienții, în timp ce noi gestionăm cererile dvs.) sau suportul nostru tehnic și IT.

  Prin urmare, ei pot să vă contacteze, dar numai ca parte a urmăririi și progresului în revendicarea Dvs.

  Vă putem asigura că partenerii și subcontractanții noștri sunt, de asemenea, preocupați de protecția Datelor Dvs. Personale.

 7. În ce fel ne dai permisiunea?

  Prelucrarea datelor necesită obținerea consimțământului (reglementărilor europene). În acest caz, consimțământul Dvs. este implicit dacă nu ne spuneți altceva. Prin conectarea la diverse instrumente și utilizarea serviciilor noastre, sunteți de acord să:

  • colectarea și utilizarea datelor Dvs. personale în conformitate cu termenii specifici din această politică;
  • Datele Dvs. pot fi transferate în afara țării în care vă conectați (inclusiv țări din afara Uniunii Europene), dar numai pentru a ne putea îndeplini misiunea. În cazul transferului de date în afara Uniunii Europene, vom asigura că sunt luate măsuri specifice pentru a reglementa o astfel de comunicare, în special prin aplicarea clauzelor prevăzute de legislația europeană.


  În cele din urmă, vă rugăm să țineți minte că vă puteți retrage oricând acordul (vezi secțiunea „Cum să-ți exerciți drepturile"), cu condiția că în cazul în care retragerea are ca rezultat terminarea anticipată a contractului nostru, vi se va cere să plătiți pentru încheierea anticipată conform condițiilor generale de vânzare

 8. Cum rămâne cu acordul copiilor?

  Pentru persoanele sub 16 ani care ne vor contacta, trebuie să obținem acordul reprezentantului legal: în caz contrar, datele personale vor fi distruse. După vârsta de 16 ani, în ceea ce privește datele cu caracter personal, persoana este considerată a fi legal adultă și capabilă să dispună de propriile sale date.

 9. Cât timp păstrăm datele Dvs. personale?

  Datele Dvs. personale nu vor fi păstrate mai mult decât este necesar pentru procesare(vezi întrebarea nr. 5), adică până când cererea Dvs. nu este închisă. Apoi, datele Dvs. personale sunt arhivate pe parcursul perioadei de stocare a probelor (de exemplu pentru a ne justifica veniturile și acțiunile). După terminarea acestei perioade, datele dvs. personale vor fi distruse. Vă vom anunța.

 10. Cum protejăm datele Dvs. personale?

  Ne străduim să păstrăm informațiile Dvs. personale în siguranță. În acest scop, folosim toate măsurile fizice, tehnice și organizaționale adecvate pentru a ne asigura confidențialitatea și pentru a preveni, pe cât posibil, orice modificare, pierdere sau acces neautorizat la datele Dvs. În special, toate persoanele care au acces la datele Dvs. sunt obligate să respecte confidențialitatea și sunt supuse măsurilor disciplinare și / sau altor sancțiuni dacă nu își respectă obligațiile.

  Datele Dvs. personale sunt stocate în Uniunea Europeană (Irlanda și Germania). Pe baza angajamentelor RODO și a nevoilor noastre de afaceri, am decis să ne dezvoltăm propriul instrument de gestionare a creanțelor.

 11. Care sunt drepturile Tale și cum le poți folosi?

  Acum, că știți ce se întâmplă cu informațiile personale pe care ni le-ați încredințat, iată o descriere a drepturilor pe care le puteți utiliza. Există 6 drepturi:

  • Dreptul de acces la date
   : puteți solicita informații despre conținutul datelor cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat;
  • Dreptul de a rectifica
   : puteți solicita rectificarea datelor Dvs. personale dacă s-a constatat că acestea sunt incorecte
  • Dreptul de a obiecta
   : vă puteți opune prelucrării datelor Dvs. personale din motive legitime și pentru scopuri specifice enumerate în momentul colectării. De exemplu, puteți solicita ca datele Dvs. personale să nu mai apară în lista de discuții (ce anume nu se aplică pentru AirRefund);
  • Dreptul de a transfera date
   : puteți primi datele Dvs. personale trimise într-un format comandat, utilizat în mod obișnuit și lizibil, și să le transportați pentru prelucrare de către un alt obiect;
  • Dreptul de a șterge datele („ dreptul de a fi uitat")
   : puteți solicita ștergerea datelor cu caracter personal cât mai curând posibil dacă (i) prelucrarea nu este necesară pentru scopurile menționate mai sus (vezi întrebarea 5), (ii) consimțământul a fost retras (a se vedea întrebarea nr.7 (iii) prelucrarea este ilegală, (v) ștergerea datelor este necesară pentru a respecta dispozițiile legale și (vi) datele cu caracter personal culese privesc persoanele sub vârsta de 16 ani în rețelele sociale (a se vedea întrebarea nr. 8).
  • Dreptul de a limita procesarea
   : puteți limita prelucrarea datelor Dvs. personale în cazul în care (i) puneți la îndoială acuratețea datelor Dvs. personale pentru o perioadă care ne permite să le verificăm; (ii) dacă prelucrarea este ilegală, însă vă opuneți eliminării și solicitați o restricție (iii) atunci când nu mai avem nevoie de date cu caracter personal pentru scopurile de mai sus, dar vi se solicită încă să stabiliți, să executați sau să apărați revendicările legale.
  Puteți utiliza aceste drepturi în orice moment cu AirRefund, care este controlorul de date. Toate cererile de utilizare a acestor drepturi trebuie trimise prin e-mail și trimise la adresa dataprotection@airrefund.com. Cererile vor fi procesate în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea cererii Dumneavoastră în instanță

  Cu toate acestea, rețineți că exercitarea acestor drepturi nu poate conduce la abuz, nu trebuie să vă bazați pe ele pentru a vă termina mandatul devreme sau pentru a vă solicita incapacitatea acestuia, de exemplu dacă societatea decide să plătească despăgubiri direct contului Dvs. bancar în timp ce noi gestionăm reclamația. În caz contrar, este posibil să vi se perceapă plăți pentru încetarea anticipată a mandatului.

 12. Utilizarea cookie-uri

  Putem folosi cookie-uri sau tehnologiile similare pentru a oferi cel mai bun serviciu utilizator posibil și pentru a analiza tendințele urmărind modelele de utilizare. Cookie-urile sunt fișiere text mici stocate pe dispozitivul utilizatorului pentru a urma modele și preferințe. Cookie-urile noastre nu conțin informații de identificare. Colectăm automat anumite informații utilizând fișierele cookie și tehnologia de urmărire, cum ar fi adresa IP (Internet Protocol), tipul de browser, furnizorul de servicii Internet, paginile de referință / ieșire, fișierele afișate pe site-ul nostru (pagini HTML, ilustrații) , timpul și / sau secvențele de site-uri web deschise pentru a analiza tendințele generale și pentru a administra site-ul web. Puteți controla utilizarea cookie-urilor în browserul dvs. pe cont propriu. Cu toate acestea, dacă alegeți să dezactivați modulele cookie, acest lucru poate limita afișarea anumitor funcții în serviciile noastre sau pe site-ul nostru web.

Ai mai multe intrebari? Contactați-ne cu al nostru «IOD»

Dacă aveți întrebări despre politica noastră, vă rugăm să contactați Inspectorul nostru cu date personale la DPO@airrefund.com. Rețineți, totuși, că întrebările referitoare la progresul reclamației Dvs. nu vor fi tratate prin intermediul acestei adrese de e-mail: orice e-mailuri în această privință vor fi, din păcate, șterse fără a fi trimise ulterior.